Stor hög med sirliga mässingsnycklar

Rubrik

JobbaFriskNPF vänder sig till dig med en NPF-diagnos och ska välja utbildning eller yrke, dig som är studie-/yrkesvägledare, arbetar inom elevhälsan eller är anhörig. Här finns information om NPF, stöd för studier och stöd i yrkeslivet. Information om bästa praxis för vägledning av personer med NPF och mycket mer. Allt grundat i vetenskaplig metod och väl dokumenterade fakta.

gammal nyckel i uppslagen bok

Vad är NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPFär samlingsnamnet för olika tillstånd/diagnoser som har gemensamt att det finns en annorlunda utveckling av hjärnans mognad, struktur och funktion. Dessa förändringar i centrala nervsystemet har samband med ett annorlunda sätt att tänka, uppfatta och uppleva som inte är anpassat till samhällets krav och förväntningar

Porträtt av Alexander

Personporträttet

Hej! Jag heter Alexander och är 30 år gammal. Till vardags arbetar jag som idrottslärare och har studerat lärarprogrammet på lärarhögskolan, gymnastik och idrottshögskolan samt Stockholms universitet i totalt 4,5 år. Jag har själv ADHD/autism och när jag studerade fanns det både sådant som var utmanande men också det som var väldigt roligt och givande! Därför tänker jag dela med mig lite av mina erfarenheter. Länk till hela texten

fotografi av glödlampa på svarbrun bakgrund

NPF och studier

Samtliga elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån den enskilda individens förutsättningar. En del elever kan ha behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Läs mer på vår sida om stöd under studietiden för personer med NPF.

Skärmdump JobbaFrisk

Jobba Frisk

JobbaFriskNPF har en systersite som heter JobbaFrisk. Där kan man läsa lite om olika hälsotilsstånd och hur man ska kunna få ett så hållbart arbetsliv som möjligt trots att man till exempel har astma eller epilepsi. Det finns avsnitt om olika yrken, utbildningar, arbetsmiljörisker och även en hälsoguide. 

hopknycklad papperslapp med texten ideas

Kunskapsöversikten

"Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis"

Det finns en stor helt ny kunskapsöversikt gjord som grundligt tar upp hur kunskapsläget rörande studie- och yrkesvägledning vid NPF ser ut. Du kan läsa den här ReadSpeaker.

Nytt på sidan

2021-07-17 Guiden för vägledning vid NPF är uppdaterad, det finns också nya PDF-filer att ladda ner på sidan.

2021-07-02 Det dök upp en intressant nyhet så då bestämde vi att en liten ruta med nyhetsuppdateringar kunde vara på sin plats. Nyheten där Alexander medverkar hittar ni här.

2021-06-22 JobbaFrisk*NPF har fått en helt ny framsida