NPF Arbetsliv

  • Hur är det att jobba och ha NPF.
  • Intervju med/text av en eller flera unga i yrkeslivet med NPF.
  • Text om väl anpassad arbetsplats, hur har de gjort, vad tycker deras anställda med NPF.
  • Olämpliga yrken.
  • Yrken där man kan excellera.
  • Stöd och hjälpmedel i arbetslivet.
  • Lagar/regler och rättigheter.

Vill du läsa ännu mer kan du gå in på vår länksida och ta dig vidare därifrån

Senast ändrad 2021-07-16

Fotograf/Illustratör: Randalyn Hill