Att arbeta och ha NPF-diagnos 

Arbetets betydelse och villkor  

Denna text vänder sig främst till dig som har NPF och som står inför att starta ditt yrkesliv. Då kan det vara bra att veta att du och de utan diagnos i stort har samma villkor och möjligheter i arbetslivet. Du har samma rättigheter och skyldigheter – avtal på arbetsmarknaden, arbetsmiljölagen etc.  

Sannolikt kommer du att sitta stora delar av dina arbetsdagar vid en datorskärm, vilket du delar med drygt 80% av alla yrkesarbetande. Med de hälsorisker som det innebär och de råd som brukar ges. T.ex. att undvika långvarigt stillasittande, ta regelbundet ”rörliga” pauser med ögonvila etc.  

Att ha ett givande och tryggt förvärvsarbete har många funktioner för individen och för samhället. Du bidrar till samhällets funktioner, hållbarhet och utveckling. Arbete ger dig materiell trygghet, en roll och socialt sammanhang. Det skapar struktur och rytm i livet, förmedlar erfarenheter och kunskaper, ger självkänsla, acceptans och betydelse. Att ha ett arbete kan förebygga ohälsa.  

Å andra sidan kan arbetet orsaka problem för de flesta. Arbetet upptar ofta stora delar av den vakna tiden vilket kan skapa en hög arbetsbörda vid ansvar och uppgifter både hemma och på arbetet. Personer med NPF kan dessutom behöva fler pauser och en längre återhämtningstid än andra. Och arbetsskador på grund av fysiska eller psykiska påfrestningar är dessvärre inte ovanligt i arbetslivet.  

Det finns i arbetslivet förhållanden som för personer med NPF har inneburit extra svårigheter. Av alla med NPF är en högre andel arbetslösa än bland befolkningen i övrigt. Många med NPF arbetar dessutom deltid och ofta på positioner som man är överkvalificerad för. Lönenivåer och förmåner blir då ofta lägre än vad kompetensnivån skulle motivera. Mobbning och stigmatisering kan tråkigt nog ibland riktas mot NPF-diagnosen.  

 

Senast ändrad 2021-07-16

Fotograf/Illustratör: Ben Lambert