Arbete som kan passa personer med NPF

Att hitta rätt yrke och arbetsplats  

Att hitta och behålla ett arbete där talang, kompetens och kunskaper kommer till sin rätta är en framgångsfaktor för ett bra yrkesliv. Alla, både de med och utan NPF, har dessutom sina svaga och problematiska sidor som kan vara mer eller mindre begränsande eller störande i yrkeslivet.  

Arbetsmarknaden för personer med NPF är bred utan omfattande begränsningar förutsatt rätt utbildning och erfarenheter. Intresseprofil, styrkor och begränsningar, intellektuell kapacitet, stresstålighet etc. kan, som för alla, påverka valmöjligheterna.  

Matchning mellan individens och yrkets profiler är avgörande. Det inkluderar även andan på arbetsplatsen och öppenheten mot olikheter samt förståelse och stöd från chef och kollegor.  

Övergången från utbildning till arbetslivet är extra känsligt vid NPF och bör därför noga planeras. Introduktionen till nytt arbete kan, liksom för det flesta, behöva anpassas och vara väl strukturerad. T.ex. färre arbetsuppgifter i början och sedan successiv ökning.  

Med få undantag, finns det inga yrken eller arbeten som personer med NPF generellt är speciellt kvalificerad eller icke-kvalificerade för. Personer med NPF återfinns i många olika yrken. Det finns dock en viss tendens att personer med t.ex. ASD arbetar inom naturvetenskapliga, tekniska och IT-baserade jobb och mer sällan inom industriell produktion. 

Speciellt är dock att i vissa mycket krävande och riskfyllda yrken ställs särskilda medicinska och funktionella krav, vilket granskas vid så kallad ”Medicinsk kontroll”. Det gäller bland annat polis, brandmän, lokförare samt Försvarsmakten. Det är yrken där alla måste lita på att alla i arbetslaget kan genomföra sin arbetsuppgift utan att fallera vilket i annat fall skulle utsätta andra för fara. NPF-diagnos eller viss medicinering kan därför, liksom vid många andra diagnoser, utgöra hinder att få tillträde till sådana yrken. (Det har dock i dagarna [juli 2021] kommit ny information från bland annat försvarsmakten att de ska se över sina antagningskrav)Detta bör beaktas vid yrkesvalet.  

De yrken där en NPF-diagnos kan vara ett hinder för att bli anställd utgör dock en mycket liten andel av alla yrken i arbetslivet. Grovt uppskattat  finns det hinder vid någon procent av alla ca 360 yrken och där ca 2-3% av alla yrkesarbetande är sysselsatta (år 2013). 

Senast ändrad 2021-07-16

Fotograf/Illustratör: Giancarlo Corti