Arbetets betydelse och arbetsrisker 

Rätten till ett arbete under humana villkor, med rättvis ersättning och skydd vid arbetslöshet är en mänsklig rättighet enligt bland annat Förenta nationerna. I många av världens samhällen är en av de viktigaste politiska frågorna att undvika arbetslöshet. Detta försöker man ofta uppnå genom olika åtgärder som utbildning och arbetsförmedling. 

Att ha ett givande och tryggt arbete som vuxen har många fördelar både för den enskilda personen och för samhället. Genom arbete bidrar individen till samhället, dess utveckling och hållbarhet. Arbete ger personen både ekonomisk försörjning och en tydlig roll och socialt sammanhang. Att ha arbete skapar struktur och rytm i vardagen och ger erfarenheter och ökade kompetens. Det ger också självkänsla och acceptans samt kan förebygga ohälsa. Alltså är arbete både en grundläggande del av samhället och av individens liv och välmående.  

Å andra sidan kan ett dåligt matchat arbete innebära vissa risker och nackdelar för individen. Arbete upptar ofta en stor del av den vakna tiden vilket kan innebära dubbel arbetsbörda med uppgifter i både familjen och på jobbet. Arbete kan också innebära sociala svårigheter genom konflikter med kollegor, chefer och arbetsgivare. Arbete kan innebära en risk för misslyckanden genom dålig matchning mellan personens förutsättningar och arbetets krav. Detta kan leda till förlorad självkänsla och minskad trygghet. Det kan också finnas arbetsmiljörisker i form av skador genom olyckor eller sjukdomar på grund av fysiska eller psykiska påfrestningar. Därför ska idag alla arbetsplatser bedriva ett arbetsmiljöarbete genom att kartlägga risker och ta fram åtgärder för att motverka detta.  

Att ta hjälp av studie- och yrkesvägledning under utbildningen är alltså bra så att man kan maximera chansen att intressen, färdigheter och förutsättningar matchar det valda yrket. Studie- och yrkesvägledning bör ge personen större möjlighet fatta välgrundade yrkesval utifrån sina förutsättningar, intresse och behov.  

 

Senast ändrad 2021-07-16

Fotograf/Illustratör: Kristina V. Unsplash.com