Vikten av arbetsmiljön vid NPF 

Under de senare åren har det börjats prata mer och mer om att det kan vara effektivare att anpassa arbetsmiljön till en persons förutsättningar än att förvänta sig att personen kan anpassa sig till alla delar av arbetsmiljön. 

Det finns flera undersökningar som rör hur viktiga miljöfaktorer är för sysselsättning och välmående hos personer med NPF. En av dessa studier undersökte vad på arbetsplatsen som gjorde att det fungerade bra för dem hos ett antal personer med ASD. 

Deltagarna i studien som hade autism talade oftare om att det var viktigt med: 

 • Förstående, toleranta och tålmodiga kollegor som använder tydlig och begränsad kommunikation. 
 • En kultur på arbetsplatsen som accepterar olikheter och mångfald. 
 • Minimering av sociala krav och kontakter. 
 • Matchning av intressen, färdigheter och arbetsuppgifter.  
 • Egenskaperna av den fysiska miljön (ljud- och ljusförhållande, eget rum). 

Miljöanpassningar på arbetsplatsen så att en person med NPF kan fungera bättre kan vara avgörande. Ofta tror arbetsgivaren att anpassningarna är svårare, dyrare och har större påverkan på annan personal än vad de faktiskt är.  

Faktorer på arbetsplatsen som kan underlätta för personer med NPF kan vara: 

 • Tydlighet 
 • Rak och enkel kommunikation 
 • Struktur och förutsebarhet 
 • Tydliga arbetsuppgifter 
 • Få saker som distraherar 
 • Eget rum 
 • Passande belysning 
 • Inga starka dofter  
 • Flexibilitet med arbetstider och deadlines 
 • Ibland begränsade sociala kontakter 

Senast ändrad 2021-07-16

Fotograf/Illustratör: Chris Smith