NPF Studier

Samlat om att studera med NPF: Hur klarar man studier Var kan man få hjälp med studieteknik mm Vilka hjälpmedel finns Vad har man rätt till för anpassningar

Vill du läsa ännu mer kan du gå in på vår länksida och ta dig vidare därifrån

Vill du veta hur svenska skolsystemet är uppbyggt så har skolverket en utbildningskarta här.