Hjälpmedel vid studier och arbetsliv

Olika hjälpmedel kan underlätta eller möjliggöra studier och arbete vid NPF. Det kan bidra till prestationsförmåga, inkludering, kontroll över sitt liv, motivation och självförtroende. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner i samverkan med skolor och arbetsgivare ansvarar för tillgång och finansiering. En expertundersökning genom vården kan reda på vilka hjälpmedel som kan bidra till studie- och arbetsförmåga. Hjälpmedel kan adressera personen med NPF eller anpassning av själva studie – eller arbetsplatsen. Hjälpmedel kan ge stöd till fysiska eller kognitiva utmaningar eller både och. 

Kognitiva hjälpmedel / kognitivt stöd

Vid NPF kan ffa kognitiva hjälpmedel ger stöd att bättre klara av vardagliga krav och förväntningar vid studier och under arbetsdagen. Kognitiva funktioner är sådana som berör hur man tänker, upplever och bearbetar information. Hjälpmedel kan kompensera för kognitiva svårigheter som med språk, minne, planering, organisationsförmåga och tidsuppfattning. Läs mer om kognitiva hjälpmedel här:

Senast ändrad 2021-06-12