NPF Hälsa

  • Hur kan man se till att få ett hälsosamt studie och yrkesliv.
  • Lite om specifika hälsoproblem, ökad risk för ohälsa som ökad risk för fetma; epilepsi; astma. 
  • ökad risk vid ADHD för migrän, värk, stressrelaterade sjukdomar.
  • Ökad risk vid Autism för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar