Psykisk ohälsa och NPF

Kanske lite om ökad risk för depression mm. Hur håller man sig psykiskt hälsosam. Vad är viktigt att tänka på vad gäller att minska intryck mm för att må bra. Återhämtning...